فرم درخواست IRC فراورده های مشمول ارزیابی منبع

Solution

فرم درخواست IRC فراورده های مشمول ارزیابی منبع

 

مدیر کل محترم اداره غذایی و آشامیدنی

با سلام و احترام

 

         اینجانب ----------------- مدیرعامل شرکت ------------------ به عنوان مسئول سلامت مواد و فراورده های وارداتی، با توجه به کد 10 رقمی اخذ شده به شماره          ---------------- مربوط به منبع ----------------- ثبت شده در سامانه TTAC، درخواست دریافت کد IRC برای مواد/ فرآورده ---------------- با نام تجاری --------------را ارائه نموده و با آگاهی از کلیه ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو در خصوص واردات کالا، متعهد به موارد ذیل بوده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت توسط سازمان غذا و دارو ، شرکت تابع اقدامات قانونی آن سازمان می باشد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب شده می داند.

1-     پذیرش مسئولیت صحت و اصالت مستندات ارائه شده برای ارزیابی و ثبت منبع تولیدکننده و همچنین مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از مغایرت شرایط فنی و بهداشتی و پاسخگویی در زمینه سلامت مواد و فرآورده.

2-     اجرای کلیه ضوابط و مقررات جاری سازمان در زمان ورود و ترخیص کالا از طریق سامانه های ذیربط.

3-     پذیرش مسئولیت انطباق ویژگی های مواد و فراورده و مواد متشکله با ضوابط و معیارهای ملی و جاری سازمان غذا و دارو و  همچنین مسئولیت کنترل و ارزیابی فرآورده توسط شرکت صاحب کالا و مسئول فنی .

4-     درج مشخصات فارسي نويس مورد تأييد اداره کل فرآورده های غذایی و آشاميدني طبق ضوابط اعلام شده.

5-     صدور مجوز مصرف توسط مسئول فنی و درج شناسه اصالت کالا بر روی بسته بندی مواد و فراورده قبل از عرضه

6-      پذیرش مسئولیت مرجوع يا معدوم نمودن محموله هاي تحت مسئولیت اين نمايندگي که مغایر با ضوابط ویژگی های مورد تایید اداره کل فرآورده های غذایی و آشاميدني باشد.

7-     انجام کنترل های سطح عرضه PMS حداقل یک بار برای محموله وارداتی از زمان ترخیص کالا و ارائه مستندات به آن اداره کل در هر زمان که درخواست شود.

8-     تدوین دستورالعمل فرآیندهای مربوط به فراخوان و جمع آوری ( RECALL ) و آمادگی انجام فراخوان و جمع آوری کالا در هر زمان که مواد و فرآورده های عرضه شده از نظر سلامت مصرف کننده ایجاد خطر نماید.

9-     عدم تبلیغ در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان غیر مجاز

 

 

 

مهر و امضاء  مسئول فنی                                                                                                        مهر و امضاء مدیر عامل

پیوست ها:
94344.pdf 94344.pdf

 
Was this article helpful? بله / خیر

جزییات مقاله

شناسه مقاله: 2

گروه: ثبت منبع غذائی و آشامیدنی

تاریخ اضافه شدن: 2021-04-06 23:51:11

بازدید : 6051

Rating (آراء): Article rated 4.1/5.0 (18)