تعیین دقیق محل کارگاه / کارخانه بر روی نقشه در سامانه TTAC

Solution

 

  به منظور ثبت درخواست ثبت منبع(تاسیس و بهره برداری) در سامانه، از مهمترین پیش نیازها:

1- تعریف شعبه به نام کارخانه از در بخش اشخاص حقیقی و حقوقی

2- تعیین محل قرارگیری شعبه کارخانه ثبت شده (Location) بر روی نقشه در اطلاعات شعب و در شعبه کارخانه

 

بدیهی است در صورت عدم تعیین دقیق محل کارخانه / کارگاه، پرونده به معاونت مربوطه برای بررسی کارشناسی ارسال نخواهد شد.

لازم به ذکر است هر کارخانه/کارگاه در صورت تعدد باید مجزا  در اطلاعات شعب ثبت و در محل نقشه دقیقا مشخص شود.

 

نکته : صرفا ثبت اطلاعات کدپستی کفایت تعیین محل جغرافیائی کارخانه /کارگاه را ندارد و حتما باید بر روی نقشه محل دقیق ثبت شود.

 

 

 

 
Was this article helpful? بله / خیر

جزییات مقاله

شناسه مقاله: 1

گروه: ثبت منبع غذائی و آشامیدنی

تاریخ اضافه شدن: 2020-01-18 08:41:17

بازدید : 10024

Rating (آراء): Article rated 3.8/5.0 (45)