دستورالعمل نام تجاری تولید/ واردات

Solution

دستورالعمل اجرایی
بررسی و ارزیابی علامت تجاری برای فرآورده و مواد اولیه غذایی ،
آشامیدنی و بسته بندی تولید داخل و وارداتی

پیوست ها:
24115.pdf 24115.pdf

 
Was this article helpful? بله / خیر

جزییات مقاله

شناسه مقاله: 3

گروه: Knowledgebase

تاریخ اضافه شدن: 2021-07-07 02:50:56

بازدید : 963

Rating (آراء): Article rated 2.6/5.0 (5)